เรียนรู้กฎหมายสำหรับเว็บพนัน, สล็อต, คาสิโน ออนไลน์กันสักนิด Slotxo

 

Slotxo แหล่งพนันออนไลน์ที่ประเทศไทยเริ่มมีการพนัน ที่พอจะสำรวจได้ เริ่มต้นประมาณสมัยกรุงสุโขทัย และการพนันที่กฎหมายไทยอนุญาตให้เล่นได้คือ สลากกินแบ่งรัฐบาล, สลากออมสิน, การแข่งม้า เป็นต้น ซึ่งคนไทยก็ถือเป็นกิจกรรมที่นิยมเล่น และชื่นชอบ และ ยังมีการพนันที่ผิดกฎหมายอีก เช่น หวยใต้ดิน, บ่อนการพนัน, การทายผลกีฬาต่าง ๆ , การทายผลบอล, การพนันออนไลน์ สล็อต, คาสิโน เป็นต้น

เน้นกันที่การพนันออนไลน์ เพราะ นอกจากเค้าจะให้คำจำกัดความว่า “การพนันข้ามชาติ” แล้ว การพนันออนไลน์ยังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนับเป็นทศวรรษที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2478 ประเทศไทยก็ได้มีกฎหมายการพนันขึ้นเป็นฉบับแรกเพื่อควบคุมการเล่นพนันของคนไทย นั่นคือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 และ ด้วยอัตราการเจริญเติบโตของการพนันออนไลน์ ทำให้ในปี 2550 ได้มีการเสนอ Slotxo ให้แก้ไข พ.ร.บ การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มมาตรการในการบังคับใช้กฏหมาย ให้สามารถควบคุมพฤติกรรมนักเล่นพนันออนไลน์ด้วย และ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การพนันออนไลน์นั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วคือ

  1. พื้นที่การใช้อินเตอร์เน็ต คือพื้นที่ไร้ขอบเขต
  2. ในพื้นที่อินเตอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ใช้
  3. การยกคาสิโนมาอยู่ในคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ทำให้ผู้เล่นรู้สึกปลอดภัย และ มีความมั่นคงสูง เพียงมีอินเตอร์เน็ต
  4. มีคนกลาง มีเอเยนต์ สำหรับประสาน อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของเว็บ และ ผู้เล่น
  5. การสมัครเล่นพนันออนไลน์ มีเพียงกรอกข้อมูล ไม่กี่ขั้นตอน ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
  6. การใช้เงินในจำนวนไม่สูงมากในการสมัครสมาชิก

เหล่านี้ล้วนSlotxo เป็นปัจจัยที่ทำให้ เว็บพนันออนไลน์ มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมาก ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องออกมาตรการเพื่อควบคุมการเล่นของผู้เล่น และ ควบคุมเว็บพนันออนไลน์ มีการเสนอมาตรการรองรับระยะยาว รวมไปถึงมาตรการรองรับโลกอินเตอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลง และ พัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการควบคุม เฝ้าระวังพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมบนโลกอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันประเทศไทย มีกฏหมายเกี่ยวกับการพนัน 2 ฉบับด้วยกัน คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 ฉบับนี้ควบคุม การเล่นพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกชนิด และกฏหมายอีกฉบับคือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งก็คือ ฉบับ พ.ศ. 2550 ที่ได้รับการเสนอให้แก้ไข และ ได้แก้ไขเรียบร้อย บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2560 ฉบับนี้มีระบุเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ไว้ชัดเจน โดยสาระสำคัญคือ ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลอัน “มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” เท่านั้น

กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้สามารถหาอ่านรายละเอียดได้จากแหล่งความรู้ทั่วไป การที่มีกฎหมายบังคับใช้นั้น เป็นสิ่งที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องทำ เนื่องจากเพื่อให้บ้านเมือง และ ประชาชน อยู่กันด้วยความสงบเรียบร้อย การเล่นเว็บพนันออนไลน์ ผู้เล่นก็จำเป็นจะต้องมีขอบเขต Slotxo ของตัวเองเช่นกัน อย่าให้เดือดร้อนถึงคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบต่อตัวผู้เล่นเองให้สุดความสามารถ เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้ หากผู้เล่นไร้ความรับผิดชอบ จนก่อให้เกิดหนี้สิน ขอบเขตย่อมมีอยู่ในทุกที่ ไม่เฉพาะระดับชาติ แต่ในตัวบุคคลก็จำเป็นต้องมีกฎ และ ขอบเขตของตัวเองด้วยเช่นกัน

 

616 คำ

Keyword : Slotxo